SK Erazem

Sabljanje še nikoli ni bilo tako zabavno!

--- Delo, 17.12.1977 ---

 

RUDLOF CVETKO

 

Umrl je mož, ki je živel za sabljanje - Rudolf Cvetko.

Umrl je mož, ki je kot prvi zastopnik malega, Evropi in ostalemu svetu skoraj neznanega naroda, prejel olimpijsko kolajno za svoje športne uspehe.

Umrl je mož, ki je bil skoraj celo stoletje vzgojitelj, mentor in vzornik slovenskih in jugoslovanskih sabljačev.

Rudolf cvetko se je rodil 17. novembra 1880 v Senožečah. Po končani gimnaziji v Ljubljani se je posvetil vojaški službi. Leta 1896 se je vpisal na Vojno kadetsko šolo v Trstu, kasneje pa je obiskoval kot gojenec Vojnega inštituta v Wienerneustadtu poseben pouk sabljanja, kjer je po dokončanem študiju tudi predaval. Tik pred prvo svetovno vojno je bil profesor za telesno vzgojo v Trstu.

Vojno samo je preživel kot avstrijski oficir. Vse do leta 1926, ko je bil zaradi republikanskih idej v vojski stare Jugoslavije upokojen, je služboval po raznih krajih Slovenije kot aktivni oficir-podpolkovnik. Po 26-letni vojaški službi se je preselil v Ljubljano in pričel delati v ekonomsko komercialni stroki. Po skupaj 50-letni delovni dobi je bil leta 1950 drugič upokojen.

Sabljati je pričel že leta 1896 na Vojni akademiji v Trstu. V svojih mladih letih se je odlikoval zlasti kot tekmovalec s floretom in sabljo. Njegovi najvidnejši uspehi so bili: 1907 je osvojil prvenstvo Avstrije, leta 1912 drugo mesto s floretom in sabljo. V letih 1908 in 1910 je bil prvak avstrijske armade v obeh orožjih, leta 1912 pa drugi v obeh orožjih. Leta 1911 je postal evropski prvak v obeh orožjih, njegova ekipa pa je osvojila v obeh orožjih drugo mesto. Leta 1912 je bil Rudolf Cvetko član avstrijske reprezentance, ki je na olimpijskih igrah, največ po njegovi zaslugi, osvojila drugo mesto v tekmovanju s sabljo. S tem je bil Rudolf Cvetko prvi Jugoslovan, ki je osvojil kakršnokoli olimpijsko kolajno.

Rudolf Cvetko

Prva moderna športna prireditev na Balkanu, ki jo je organiziral Štefan Mandić, je bila v Ljubljani, kot akademija sabljaškega športa. Rudolf Cvetko, kot da bi šlo za igro usode, se je rodil eno leto po njegovi smrti. Nadaljeval je njegovo delo.

Leta 1928 je bila ustanovljena po zaslugi Cvetka pri športnem društvu Ilirija prva organizirana sabljaška sekcija in istega leta je bila ustanovljena sabljaška zveza Jugoslavije. Eden izmed njenih ustanoviteljev je bil prav Rudolf Cvetko. V teh prvih časih je bil Rudolf Cvetko vse: vodja, organizator, učitelj, trener in priznan mednarodni sodnik. Koliko truda, koliko požrtvovalnosti in samozatajevanja je bilo vloženega v teh delih, ki so predstavljala prve temelje sodobnega sabljaškega športa.

Neprecenljive vrednosti je imel Cvetkov vpliv na moralne kvalitete svojih učencev. Že sam požrtvovalen, dosleden, neumoren, pri tem pa skromen, je bil do danes vzor slehernemu športniku. Ni naključje, da je večina njegovih gojencev že od vsega začetka sodelovala v NOB.

Po osvoboditvi je bil zopet Cvetko tisti, ki je skupaj z Metodom Mohorjem zbral okoli sebe svoje, še preostale učence in formiral nove skupine sabljačev. Uspehi niso izostali, čeprav je bil sabljaški šport vsa leta v senci drugih, bolj atraktivnih športov. Predvsem pod njegovim vodstvom so dosegali slovenski sabljači vidne uspehe v zveznem merilu, bodisi kot tekmovalci, trenerji ali sodniki.

Za svoje plodno, nesebično amatersko in požrtvovalno delo, je prejel Rudolf Cvetko veliko število priznanj in pohval, med drugim red zaslug za narod II. stopnje, Bloudkovo nagrado, zlato značko zveze športov Jugoslavije, naziv častnega dosmrtnega predsednika Sabljaške zveze Jugoslavije in Slovenije, častnega člana sabljaškega kluba Olimpije in sabljaškega kluba Športoprema Ljubljana.

Z današnjim dnem se bodo beli dresi sabljačev odeli v črnino, zakaj umrl je mož, ki je živel za sabljanje.

 

Andrej Zajec

--- Konec članka ---

 

Povezava do skeniranega dokumenta: http://cid-c2c7a14e4e028cee.office.live.com/self.aspx/.Public/Dokumentacijski%20arhiv/%c4%8clanki/19771217%20Rudolf%20Cvetko%20-%20Nekrolog.pdf